OBSŁUGUJEMY POWIATY:

pszczyński, bielski, oświęcimski, cieszyński

 • Stacks Image 5

  Caption Text

  Link
BIURO OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej (wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją firmy, konsultacje i doradztwo), rozliczanie dotacji
 • prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu
  od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej
 • rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenia ksiąg handlowych oraz pełnej sprawozdawczości finansowej
 • rozliczania zwrotu VAT od zakupu materiałów budowlanych (VZM)
 • pełnej obsługi kadr, płac i ZUS
 • pomocy w wypełnianiu wniosków kredytowych, tworzenia biznes planów
 • reprezentacji swoich klientów przed organami kontroli podatkowej i ZUS
 • obsługi sprawozdań GUS
 • rozliczeń rocznych firm i osób prywatnych
Kliknij na zdjęcia